Sale!

[중고도서]065632021.21세기 학생백과

$70.00

영역: 어린이 종합 백과 사전
연령: 초등전학년
구성: 전 14권
상태: 세월감, 책기둥&모서리 눌림외 상태양호 (아래 실사참조)
출판사: (주)서울문화사
배송: 배송료별도

1 in stock

SKU: 1208482217 Category: Tag:

Description

▲ 백과 1                                          ▲ 백과 2                                          ▲ 백과 3
▲ 과학 1                                          ▲ 과학 2                                          ▲ 과학 3
▲ 실험관찰 1                                 ▲ 실험관찰 2                                 ▲ 위인
▲ 국사 1 ▲ 국사 2 ▲ 영어 1, 2
▲ 구성(색인포함 총14권)

@ 크기(국배판 – 잡지크기 / 21.5 x 28.5cm)
@ 구성(색인포함 총14권)
백과 1 = 179p / 백과 2 = 179p / 백과 3 =179p
과학 1 = 143p / 과학 2 = 143p / 국사 1 = 159p / 국사 2 = 158p
지도 = 199p / 위인 = 205p / 영어 1 = 163p / 영어 2 = 155p
실험관찰 1 = 143p / 실험관찰 2 = 143p /색인

Additional information

Weight 45 lbs

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “[중고도서]065632021.21세기 학생백과”